Mera Liv

mera liv logo

MEDIA

RADIO

Radio

Lyssna på P1 och Pyramiden som deltog på ett LIV pass. Samt intervjuer med LIV deltagare Rita Sant samt Tomas Deierborg, docent i neurovetenskap vid Lunds universitet.

Tidning

Aktuellt Parkinson Skåne nr 1, 2018

Aktuellt Parkinson Skåne nr 2, 2018

Aktuellt Parkinson Skåne nr 3, 2019

Aktuellt Parkinson Skåne nr 4, 2019

LIV artikel – Lomma bladet 2019-09-19

LIV artikel – Parkinsonjournal 4/2019

LIV artikel – Aktuellt Parkinson Skåne 4/2019

LIV artikel – Aktuellt Parkinson Skåne 2/2020

Film

LIV-deltagare Ela intervjuas

LIV-deltagare Anders intervjuas

LIV-deltagare Bodil intervjuas

LIV-deltagare Rita intervjuas

Rita i Helsingborg 2019

En film om Mera LIV – deltagarintervjuer

LIV på Strokeveckan på SUS maj-19

LIV bokrelease 8 november 2019

LIV kortfilm

LIV animation

LIV filmmontage svenska

Medveten andning på årsmöte

Intervju Monica Vikingsson fd länsordförande Parkinson Skåne